Strona główna     Aktualności     Zawodnicy     Trenerzy     Wyniki     Galerie     Kalendarz     Pływalnia     Kontakt
.


 
ABC 
 SKOKÓW DO WODY   Skoki w przód 
  skoczek stoi przodem do basenu i  wykonuje obroty do przodu 
        
          101A    skok zwykły w pozycji prostej              107B    3 1/2 salta w pozycji łamanej

           
 

  Skok Auerbacha 
  skoczek stoi przodem do basenu i wykonuje obroty do tyłu 
              
    
301A  skok odwrotny w pozycji prostej               303C  1 1/2 salta odwrotnego w pozycji kucznej   


               


  Skok z obrotem (śruba) 
  w trakcie skoku wykonuje obroty wzdłuż pionowej osi ciała 


5337D     1 1/2 salta odwrotnego z 3 1/2 śruby 
  Skoki w tył 
  skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do tyłu 
  Skoki odwrócone (delfin) 
  skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do przodu 
  Skoki z podporu 
  skok ze stania na rękach na platformie 

 TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW TRUDNOŚCI  
  SKOKÓW DO WODY

SKOKI DO WODY  -  PRZEPISY pdf
SKOKI DO WODY  -  FIGURY WSZYSTKIE pdf


 


  Skoki synchroniczne

W skokach do wody rozgrywa się następujące konkurencje skoków:

5 rodzajów skoków na trampolinach 1 i 3 metrowych (skok w przód, skok w tył, delfin, auerbach, śruba.
6 rodzajów skoków z wież 5-, 7- i 10-metrowych (jak z trampoliny oraz skok ze stania na rękach)


Rozróżnia się 6 grup skoków wykonywanych w trzech pozycjach. Skoki wykonywane są z miejsca lub z rozbiegu, w zależności od ustawienia zawodnika w momencie wybicia oraz kierunku obrotu.


Zawodnicy skaczą zarówno indywidualnie jak i dwójkami (tu liczy się również synchronizacja). O wyniku decyduje ocena poprawności skoku przez sędziów oraz współczynnik jego trudności. W konkursach skoków do wody poczynania zawodników ocenia siedmiu sędziów. Dwie najlepsze oraz dwie najgorsze noty są odrzucane. Resztę się sumuje oraz mnoży przez współczynnik trudności, którego wysokość zależy od zaplanowanych ewolucji


Na punktację całego skoku składają się różne części. Ocenia się zarówno odbicie, lot, ewolucje wykonywane przez zawodnika, a także czystość wejścia do wody. Sędziowie zwracają uwagę na bardzo wiele czynników. To jak ułożone są kolana, czy skok nie jest przerzucony, czy przy wejściu do wody stopy są odpowiednio obciągnięte

Od 1899 odbywają się w skokach do wody mistrzostwa Europy, od 1904 skoki do wody są dyscypliną olimpijską, od 1973 rozgrywane są mistrzostwa świata. Rozwojem tej dyscypliny kieruje Międzynarodowy Komitet Skoków do Wody (IDC) przy Międzynarodowej Federacji Pływania (FINA), a w Polsce Komisja Skoków do Wody przy Polskim Związku Pływackim.

Pierwszym polskim skoczkiem do wody był Jerzy Kowalewski, ur. 1944 r. Reprezentował Pałac Młodzieży w Warszawie i Legię Warszawa. Pierwszy polski uczestnik igrzysk olimpijskich w dyscyplinie skoków do wody. W 1960 r w Rzymie zajął 25. miejsce w skokach z trampoliny i 15. miejsce w skokach z wieży. Skoki do wody są dyscypliną sportową, która polega na wykonywaniu różnorodnych ewolucji podczas skoku z wieży, której wysokość wynosi 10 metrów, albo z trampoliny o wysokości 3 metrów, bądź też z miejsca lub z rozbiegu. Skoki do wody są różnorodną dyscypliną pod tym względem, że wyróżnia się sześć grup skoków do wody. W grupie tej znajdują się skoki do wody przodem w przód, skoki do wody tyłem w tył, skoki do wody przodem w tył, skoki do wody tyłem w przód, skoki do wody śruby i skoki do wody ze stójki na rękach. Skoki mogą być wykonywane w trzech pozycjach, czyli w pozycji wyprostowanej, łamanej i w pozycji kucznej. Od 1904 r. skoki do wody są elementem programu igrzysk olimpijskich. Od 1912 r. skoki do wody do dyscyplina olimpijska, do uprawiania której uprawnione są również kobiety.

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

Skoki do wody oceniają sędziowie, których jest pięciu lub siedmiu. Każdy z nich przyznaje zawodnikowi lub zawodniczce ocenę od 0 do 10. 0 punktów jest przyznawane wówczas, gdy skok do wody jest zupełnie nieudane, zaś 10 oznacza, że skok do wody wykonano właściwie, wręcz perfekcyjnie. W przypadku, gdy zawody są sędziowane przez pięciu sędziów, z wystawionych ocen odrzucane są dwie oceny: najgorszą i ocenę najlepszą, zaś pozostałe sumuje się. W sytuacji, jeśli zawody są sędziowane przez siedmiu sędziów, z ocen wystawionych zawodnikowi odrzuca się dwie najgorsze i dwie najlepsze oceny, a pozostałe trzy się sumuje. Suma punktów jest następnie mnożona przez współczynnik trudności. Proste skoki mają współczynnik od 1,2, zaś te najbardziej zaawansowane o najwyższym stopniu trudności – 3,8. Trudność skoku zależy od tego, na jakim przyrządzie został wykonany. Wyższy współczynnik trudności posiadają skoki wykonywane z trampoliny 1 – metrowej niż z trampoliny 3 – metrowej lub wieży. Warto tu dodać, że skoki do wody charakteryzujące się współczynnikiem trudności wynoszącym powyżej 3, 5 są wykonywane jedynie przez kilku zawodników na świecie. W przypadku skoków synchronicznych sędziowie oceniają nie tylko jakość skoków, ale także jakość zsynchronizowania. Skoki do wody są oceniane indywidualnie i zespołowo – równoczesność wykonania wszystkich ewolucji jest głównym kryterium oceniania skoku.

Oceniane są przede wszystkim takie elementy, jak wybicie z deski, ewolucje w powietrzu oraz wejście do wody. W zawodach zwycięża ten zawodnik lub zespół zawodników w przypadku skoków synchronicznych, którzy uzyskają największą sumę ocen za cały program. W przypadku mężczyzn program obejmuje sześć skoków, natomiast w przypadku kobiet program składa się z pięciu skoków. Juniorzy wykonują więcej skoków, w zależności od tego, do jakiej kategorii wiekowej należą. Liczba skoków wchodzących w skład programu jest równa od 7 do 10. Przy czym należy zaznaczyć, że pięć skoków to tak zwane obowiązki. Oznacza to, że suma współczynników trudności za pięć skoków nie może przekroczyć określonej wartości. Pozostałe skoki są zwane skokami dowolnymi i charakteryzują się brakiem limitu współczynnika trudności.

źródło: www.nuclearts.plSkoki do wody są bardzo klarowne


Źródło: SPORT.TVP.PL

Skoki do wody nie są w Polsce dyscypliną specjalnie popularną. Dla wielu osób niejasne są choćby zasady punktowania. – Wszystko jest całkowicie przejrzyste – uważa sędzina klasy międzynarodowej Anna Wierniuk.

Skoki do wody to dyscyplina bardzo efektowna, ale w Polsce mało popularna i zrozumiała. – Na punktację całego skoku składają się różne części. Ocenia się zarówno odbicie, lot, ewolucje wykonywane przez zawodnika a także czystość wejścia do wody – tłumaczyła Anna Wierniuk.

– Sędziowie zwracają uwagę na bardzo wiele czynników. To jak ułożone są kolana, czy skok nie jest przerzucony, czy przy wejściu do wody stopy są odpowiednio obciągnięte – dodała wielokrotna mistrzyni Polski.

W konkursach skoków do wody poczynania zawodników ocenia siedmiu sędziów. Dwie najlepsze oraz dwie najgorsze noty są odrzucane. Resztę się sumuje oraz mnoży przez współczynnik trudności, którego wysokość zależy od zaplanowanych ewolucji.

– Trudność ma bardzo duże znaczenie, ale czasami ryzyko może się nie opłacić. Pewnym wyjątkiem są Chińczycy, którzy wszystkie, nawet najtrudniejsze skoki wykonują perfekcyjnie. W ostatnim czasie inni zawodnicy zaczynają im jednak coraz bardziej zagrażać – oceniła Wierniuk.

Nie ma mowy o manipulacji

– Skoki do wody to dyscyplina niewymierna. Trochę jak gimnastyka artystyczna. Niektórzy uważają, że daje to pole do manipulowania wynikiem. Nic bardziej mylnego. Sędziowie są świetnie wybrani, przechodzą bardzo wiele szkoleń. Ocenia się także ich skuteczność. Co więcej, podczas zawodów składy sędziowskie są panelowe. Oznacza to, że co kilka skoków zmienia się część sędziów. Nie jest ich więc siedmiu, ale w sumie aż 14 – podkreśliła Wierniuk. – Dodatkowo w finałach sędziują tylko sędziowie neutralni – czyli tacy, których kraje nie mają swoich reprezentantów – zakończyła Anna Wierniuk.Najważniejsze daty w historii polskich skoków do wody

źródło: www.sportowahistoria.pl

1960 – Jerzy Kowalewski zajmuje 25. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie (Włochy)
1960 – Jerzy Kowalewski zajmuje 15. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie (Włochy)
20-27 sierpnia 1966 – Jerzy Kowalewski zajmuje 3. miejsce (Wieża 10 m) na Mistrzostwach Europy w Utrechcie (Holandia)
1968 – Elżbieta Wierniuk zajmuje 11. miejsce, a Bogusława Pietkiewicz zajmuje 20. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku
1968 – Jakub Puchow zajmuje 15. miejsce, a Jerzy Kowalewski zajmuje 21. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku
1968 – Bogusława Pietkiewicz zajmuje 5. miejsce, a Elżbieta Wierniuk zajmuje 15. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku
1968 – Włodzimierz Mejsak zajmuje 13. miejsce, Jakub Puchow zajmuje 21. miejsce, a Jerzy Kowalewski zajmuje 22. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku
1970 – Jakub Puchow zajmuje 3. miejsce (Wieża 10 m)na Uniwersjadzie w Turynie (Włochy)
1972 – Elżbieta Wierniuk zajmuje 8. miejsce, a Regina Krajnow  zajmuje 18. miejsce (Trampolina 3 m) na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (RFN)
1972 – Jakub Puchow zajmuje 17. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (RFN)
1972 – Elżbieta Wierniuk zajmuje 11. miejsce, a Regina Krajnow zajmuje 17. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (RFN)
1980 – Roman Godziński zajmuje 19. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie (ZSRR)
1980 – Ewa Kucińska zajmuje 13. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie (ZSRR)
1988 – Tomasz Rossa zajmuje 27. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu (Korea Południowa)
1992 – Grzegorz Kozdrański zajmuje 32. miejsce (Trampolina) na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (Hiszpania)
1992 – Grzegorz Kozdrański zajmuje 22. miejsce (Wieża) na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (Hiszpania)
5-6 kwietnia 2003 – Andrzej Kozdrański, Grzegorz Kozdrański zajmują 9. miejsce (Trampolina-synchro) w Pucharze Europy Mistrzów „Areny” w Sztokholmie (Szwecja)
13-20 lipca 2003 – Grzegorz Musiałek zajmuje 26. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Świata w Barcelonie (Hiszpania)
13-20 lipca 2003 – Grzegorz Musiałek zajmuje 44. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Świata w Barcelonie (Hiszpania)
14-15 czerwca 2003 – Andrzej Kozdrański, Grzegorz Kozdrański zajmują 4. miejsce (Trampolina-synchro) w Super finale Grand Prix FINA w Tultitlan (Meksyk)
13-20 lipca 2003 – Andrzej Kozdrański, Grzegorz Kozdrański zajmują 13. miejsce (Trampolina-synchro) na Mistrzostwach Świata w Barcelonie (Hiszpania)
1-3 sierpnia 2003 – Grzegorz Szczepek zajmuje 6. miejsce, a Łukasz Pilch zajmuje 14. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów (16-18 lat) w Edynburgu (Szkocja)
1-3 sierpnia 2003 – Grzegorz Szczepek zajmuje 18. miejsce, a Stanisław Stanio zajmuje 22. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów (16-18 lat) w Edynburgu (Szkocja)
1-3 sierpnia 2003 – Karol Czerwiński zajmuje 5. miejsce, a Maciej Mackiewicz zajmuje 7. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów (14-15 lat) w Edynburgu (Szkocja)
1-3 sierpnia 2003 – Maciej Mackiewicz zajmuje 8. miejsce, a Karol Czerwiński zajmuje 11. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów (14-15 lat) w Edynburgu (Szkocja)
1-3 sierpnia 2003 – Łukasz Pilch, Stanisław Stanio zajmują 6. miejsce (Trampolina-synchro) na Mistrzostwach Europy Juniorów (14-15 lat) w Edynburgu (Szkocja)
1-3 sierpnia 2003 – Maciej Mackiewicz zajmuje 5. miejsce, a Karol Czerwiński zajmuje 7. miejsce (Wieża) na Mistrzostwach Europy Juniorów (14-15 lat) w Edynburgu (Szkocja)
8-14 maja 2004 – Grzegorz Musiałek zajmuje 11. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy w Madrycie (Hiszpania)
8-14 maja 2004 – Grzegorz Musiałek zajmuje 17. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy w Madrycie (Hiszpania)
10-14 sierpnia 2005 – Karol Czerwiński zajmuje 12. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów w Elekrostal (Rosja)
10-14 sierpnia 2005 – Karol Czerwiński, Maciej Mackiewicz zajmują 7. miejsce (Trampolina 3 m synchronicznie) na Mistrzostwach Europy Juniorów w Elekrostal (Rosja)
25-29 lipca 2007 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 7. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy Juniorów w Triest (Włochy)
25-29 lipca 2007 – Andrzej Rzeszutek, Maciej Mackiewicz zajmują 9. miejsce (Trampolina 3 m synchronicznie) na Mistrzostwach Europy Juniorów w Triest (Włochy)
25-29 lipca 2007 – Jakub Boguta zajmuje 13. miejsce (Wieża) na Mistrzostwach Europy Juniorów w Triest (Włochy)
18-24 marca 2008 – Grzegorz Szczepek zajmuje 25. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy w Eindhoven (Holandia)
18-24 marca 2008 – Kamil Gackowski zajmuje 18. miejsce (Wieża) na Mistrzostwach Europy w Eindhoven (Holandia)
25-29 czerwca 2008 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 3. miejsce (Trampolina 1 m) Grupa A na Mistrzostwach Europy Juniorów w Mińsku (Białoruś)
25-29 czerwca 2008 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 12. miejsce (Trampolina 3 m) Grupa A na Mistrzostwach Europy Juniorów w Mińsku (Białoruś)
25-29 czerwca 2008 – Artur Cisło zajmuje 7. miejsce (Trampolina 1 m) Grupa B na Mistrzostwach Europy Juniorów w Mińsku (Białoruś)
25-29 czerwca 2008 – Artur Cisło zajmuje 4. miejsce (Trampolina 3 m) Grupa B na Mistrzostwach Europy Juniorów w Mińsku (Białoruś)
25-29 czerwca 2008 – Artur Cisło zajmuje 10. miejsce (Wieża) Grupa B na Mistrzostwach Europy Juniorów w Mińsku (Białoruś)
1-5 lipca 2009 – Patrycja Pyrzak zajmuje 7. miejsce (Trampolina 1 m) Grupa A na Mistrzostwach Europy Juniorek w Budapeszcie (Węgry)
1-5 lipca 2009 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 2. miejsce (Trampolina 1 m) Grupa A na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budapeszcie (Węgry)
1-5 lipca 2009 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 7. miejsce (Trampolina 3 m) Grupa A na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budapeszcie (Węgry)
1-5 lipca 2009 – Szymon Wąsowicz zajmuje 9. miejsce (Trampolina 3 m) Grupa B na Mistrzostwach Europy Juniorów w Budapeszcie (Węgry)
18-25 lipca 2009 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 8. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Świata w Rzymie (Włochy)
16-31 lipca 2011 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 8. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Świata w Szanghaju (Chiny)
16-31 lipca 2011 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 35. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Świata w Szanghaju (Chiny)
15-20 maja 2012 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 8. miejsce, a Artur Cisło zajmuje 19. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy w Eindhoven (Holandia)
15-20 maja 2012 – Patrycja Pyrzak zajmuje 20. miejsce, a Magdalena Chłanda zajmuje 22. miejsce (Trampolina 1 m) na Mistrzostwach Europy w
Eindhoven (Holandia)
15-20 maja 2012 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 14. miejsce, a Artur Cisło zajmuje 24. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy w
Eindhoven (Holandia)
15-20 maja 2012 – Magdalena Chłanda zajmuje 21. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy w
Eindhoven (Holandia)
15-20 maja 2012 – Artur Cisło, Andrzej Rzeszutek zajmują 9. miejsce (skoki synchroniczne - trampolina 3m) na Mistrzostwach Europy w
Eindhoven (Holandia)
15-20 maja 2012 – Magdalena Chłanda, Patrycja Pyrzak zajmują 11. miejsce (skoki synchroniczne - trampolina 3m) na Mistrzostwach Europy w
Eindhoven(Holandia)
19 czerwca 2013– Andrzej Rzeszutek zajmuje 8. miejsce (Trampolina 1m) na Mistrzostwach Europy, Rostock (Niemcy)
20 czerwca 2013 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 8. miejsce (Trampolina 3m) na Mistrzostwach Europy, Rostock (Niemcy)
18-24 sierpnia 2014 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 9. miejsce, a Kacper Lesiak zajmuje 11. miejsce (Trampolina 1m) na Mistrzostwach Europy, Berlin (Niemcy)
18-24 sierpnia 2014 – Andrzej Rzeszutek zajmuje 9. miejsce, a Kacper Lesiak zajmuje 26. miejsce (Trampolina 3 m) na Mistrzostwach Europy, Berlin (Niemcy)
12 września 2014 – Kacper Lesiak zajmuje 5. miejsce (trampolina, 1 m) na Mistrzostwach Świata Juniorów, Penza (Rosja)
12 września 2014 – Aleksander Gniadek zajmuje 17. miejsce (trampolina, 3 m) na Mistrzostwach Świata Juniorów, Penza (Rosja)

 

ZOSTAŃ  SPONSOREM  SEKCJI  SKOKÓW  DO  WODY

 

 

© 2016 ZKS Stal Rzeszów   Sekcja Skoków do Wody